Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu ofyn am alwad yn ôl

Yn eich helpu chi i wneud eich cartref yn gynhesach ac yn fwy ynni-effeithlon

Mae cynllun Nyth yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim ac, os ydych chi’n gymwys, pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim fel gwres canolog, inswleiddio, paneli solar, pwmp gwres neu foeler newydd am ddim. Gallai hyn ostwng eich biliau ynni a bod o fudd i’ch iechyd a’ch lles. Dysgwch sut y gallwch chi wneud cais am welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim ar gyfer eich cartref.

Cyngor i bawb

Os ydych chi’n poeni am eich biliau ynni, ffoniwch ni i siarad ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar. Gallan nhw roi cyngor diduedd am ddim i chi ar:

Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 neu gwnewch gais am alwad yn ôl gan ddefnyddio’n ffurflen ar-lein.

Syniadau arbed ynni a gwasanaethau cymorth

Rydyn ni’n deall y gall costau byw cynyddol fod yn destun pryder os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu’ch biliau ynni. Rydyn ni wedi creu darn arbenigol o gyngor am ynni i’ch helpu i arbed arian yn y cartref, yn ogystal â gwybodaeth am wasanaethau cymorth i’ch cadw chi’n gynnes. Darllenwch ein cyngor ar sut i arbed arian a chadw’n gynnes yn eich cartref.

Gwrandewch ar neges Bill Bach:

Warm Home Discount

Sut y gall Nyth helpu?

Sut i wneud cais