Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm)

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Nyth?

Mae pob cartref yng Nghymru yn gymwys i gael cyngor a chefnogaeth Nyth. Mae deiliaid tai sy’n berchen ar eu cartref neu’n rhentu yn breifat, yn derbyn budd-dal prawf modd neu’n byw gyda chyflyrau iechyd penodol, a gall byw yn yr eiddo mwyaf aneffeithlon o ran ynni fod yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref a ariennir gan Nyth.

Dim ond ceisiadau ar gyfer eiddo preswyl a dderbynnir gan Nyth; ni dderbynnir yr eiddo os cafodd ei ddefnyddio at ddibenion busnes yn ystod y cyfnod o 12 mis cyn gwneud cais. 

Nid yw eiddo sydd wedi cael pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim yn flaenorol o dan raglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn gymwys i gael unrhyw welliannau pellach yn yr un eiddo.

Warm Home Discount

Sut y gall Nyth helpu?

Gwneud cais am Nyth