Image of a row of houses going up a hill

Eich helpu gyda effeithlonrwydd ynni a chynhesrwydd eich cartref

- Diweddariad CoronaFeirws – 

Diweddariad Coronafeirws Ni fyddwn yn dechrau ar unrhyw waith newydd oni bai bod cwsmeriaid heb wres, dŵr poeth neu os oes risg i fywyd. Lle byddwn yn parhau i weithio, byddwn yn cynnal asesiad risg priodol. Mae ein llinell rhadffon ar agor o hyd ar gyfer atgyfeiriadau ac i gael cyngor. Ffoniwch 0808 808 2244.


Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant.

Bydd ein gwefan yn dangos i chi sut y gallwn helpu a'r amodau cymhwysedd ar gyfer gwelliannau ynni-effeithlon i'r cartref. Gallwch hefyd ofyn i un o'n cynghorwyr eich ffonio'n ôl

Os ydych yn ei chael hi'n anodd cadw eich cartref yn gynnes neu ymdopi â'ch biliau ynni, ffoniwch ni ar Radffon 0808 808 2244.

“Diolch yn fawr iawn am bopeth, roedd yn wych gwybod y gallwn eich ffonio yn ôl ar unrhyw adeg tra roeddwn i’n poeni. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr nad oeddech wedi rhoi’r gorau iddi a’ch bod wedi datrys y broblem!”. Un o drigolion Caerdydd 

Croeso gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse