Ofyn am alwad yn ôl

Er mwyn siarad ag un o'n cynghorwyr, ffoniwch y rhif Rhadffon 0808 808 2244 neu cwblhewch y ffurflen ffonio'n ôl isod a byddwn yn eich ffonio'n ôl o fewn pump diwrnod gwaith nesaf.

Mae ein tîm cyngor ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

* maes angenrheidiol

Cyfeiriad

Rhowch eich côd post yn y blwch er mwyn dod o hyd i'ch cyfeiriad neu, mewnbynnwch eich cyfeiriad cyfan.

Enw’r Adeliad
*
*

Pan fyddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr, byddwch yn ymwybodol y byddwn yn egluro sut y cawsom eu manylion, felly mae'n bwysig bod gennych ganiatâd i weithredu ar eu rhan a'u bod yn fodlon i ni gysylltu â nhw.

Diogelu Data

Drwy glicio 'cyflwyno' rydych yn rhoi caniatâd i gynllun Nyth gysylltu â chi. Pe byddai'n well gennych beidio â rhoi'r caniatâd hwn, mae croeso i chi ffonio tîm Nyth ar 0808 808 2244.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio ar gyfer y gwasanaeth ffonio'n ôl yn unig. Caiff eich data eu cadw'n ddiogel a'u dileu ymhen saith niwrnod o ffonio'n ôl.

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse