Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm)

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd canlynol yn ofalus. Efallai y bydd angen i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth bellach fel llythyr dyfarnu budd-dal, ac os yw’n berthnasol, manylion eich landlordiaid. Sicrhewch fod y manylion hyn wrth law pan fyddwch yn ein ffonio. Trwy wneud hynny, bydd ein cynghorwyr arbenigol yn gallu prosesu eich manylion yn gyflymach. Nid yw eiddo sydd wedi elwa o’r blaen o becyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim o dan raglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn gymwys i dderbyn unrhyw welliannau pellach yn yr un eiddo.

Warm Home Discount

Sut y gall Nyth helpu?

Gwneud cais am Nyth