Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu ofyn am alwad yn ôl

Ffoniwch Rhadffon 0808 808 2244 neu llenwch y ffurflen ffonio’n ôl a byddwn yn eich ffonio.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd un o gynghorwyr Nyth yn gofyn rhai cwestiynau i chi er mwyn penderfynu a ydych chi a’ch eiddo yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim. Os byddwch yn gymwys, byddwn yn trefnu i un o aseswyr Nyth ymweld â chi yn eich cartref er mwyn gweld pa welliannau effeithlonrwydd ynni y gallwn eu cynnig i chi. 

Beth os na fyddaf yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref? 

Os na fyddwch yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim, gallwn roi cyngor i chi o hyd ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau ynni a’ch hawl i fudd-daliadau. Gallwn hefyd eich cyfeirio at gynlluniau eraill a all ddarparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim neu am gost isel i chi. 

Un o drigolion Sir y Fflint

Warm Home Discount

Sut y gall Nyth helpu?

Gwneud cais am Nyth