Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu i ofyn am alwad yn ôl

Er mwyn siarad ag un o’n cynghorwyr, ffoniwch y rhif Rhadffon 0808 808 2244 neu cwblhewch y ffurflen ffonio’n ôl isod a byddwn yn eich ffonio’n ôl o fewn pump diwrnod gwaith nesaf.

Mae ein tîm cyngor ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 6pm.

Diogelu Data

Drwy glicio 'cyflwyno' rydych yn rhoi caniatâd i'r cynllun Nyth gysylltu â chi. Os byddai'n well gennych beidio â rhoi'r caniatâd hwn, mae croeso i chi ffonio tîm Nest ar 0808 808 2244.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio ar gyfer y gwasanaeth ffonio'n ôl. Caiff eich cod post, incwm amcangyfrifedig eich cartref a'ch gwariant ar filiau ynni eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru i nodi'n well ardaloedd lle y gallai'r cynllun Nyth fod yn fuddiol.