Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm)

Er mwyn siarad ag un o’n cynghorwyr, ffoniwch y rhif Rhadffon 0808 808 2244 neu cwblhewch y ffurflen ffonio’n ôl isod. Ni fyddai cartrefi sydd wedi derbyn gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn flaenorol trwy Nyth yn gymwys ar gyfer mesurau pellach. Fodd bynnag, mae ein tîm cynghori ar gael i gynnig cyngor diduedd am ddim.

Rydym yn profi nifer fawr o geisiadau am alwad yn ôl i’n gwefan ac efallai y bydd yn cymryd mwy o amser nag yr hoffem gysylltu â chi. Gallwch siarad ag aelod o’r tîm heddiw drwy ffonio rhadffôn 0808 808 2244.

Mae ein tîm cyngor ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 6pm.

Diogelu Data

Drwy glicio 'cyflwyno' rydych yn rhoi caniatâd i'r cynllun Nyth gysylltu â chi. Os byddai'n well gennych beidio â rhoi'r caniatâd hwn, mae croeso i chi ffonio tîm Nest ar 0808 808 2244.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio ar gyfer y gwasanaeth ffonio'n ôl. Caiff eich cod post, incwm amcangyfrifedig eich cartref a'ch gwariant ar filiau ynni eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru i nodi'n well ardaloedd lle y gallai'r cynllun Nyth fod yn fuddiol.